II.Ramses

Antik Mısır tarihinin belki de en önemli firavunu olan II.Ramses, Mısır tarihinin Yeni Krallık hanedanlığı döneminde, uzun yıllar tahta kalarak Eski Mısır tarihine damga vurmuştur. 

Medeniyetin en eski bölgelerinden biri olması nedeniyle eski Mısır, dışarıdan sürekli göç alan bir bölge olmuştur. Hiksos göçleri, İbrani göçleri, tarihin ilerleyen amaçlarında Çerkez göçleri bunun göstergesidir. Bu nedenle Mısır Medeniyeti kendi yatağını kazan, hanedanlık dönemlerinin tüm yayılmacı politikalarına rağmen genişlemekten çok derinleşen bir medeniyettir. Bu yüzden eski Mısır’da inanç sistemleri, iktidar biçimleri, sınıfsal ayrışmalar katı ve serttir. 

II.Ramses dönemi, Yeni Krallığın dinsel reform taleplerinin ve yeni dinsel inançların kuruluş sürecine denk gelmiştir. Döneminden yaklaşık elli yıl önce yaşanan ve başarısızlıkla sonuçlanan ilk tek tanrılı din Atonizmin ardından bu kez semavi ve tek tanrılı bir din olarak doğan Musevilik(Yahudilik) Mısır’da sonradan yerleşen ve en ağır işlerde çalıştırılan İsrailoğulları tarafından destek görmeye başlamıştır. Geleneksel Amon dini artık halkın sosyal ve dinsel beklentilerine cevap vermiyordu.

II.Ramses İsrailoğullarını köle gibi çalıştırırken, öte yandan yakın gelecekte İsrailoğullarının iktidarı tehdit edeceğinden korktuğu için İsrailoğulları kavminde doğan tüm erkek çocuklarının öldürülmesini emretti. Fakat verdiği bu karar İsrailoğulları kavminin soyunun kuruması anlamına geliyordu ve köle olarak çalıştırcak bir nüfus bulunmayacaktı. Bu nedenle II.Ramses, devlet bürokratlarının uyarısı üzerine bu vermiş olduğu emri esneterek bir yıl öldürülmesi bir yıl sağ kalması kararını vermiştir. Çoğu filmlere konu olan boğulan firavun hikayesini izledik. Hz. Musa ve İsrailoğulları kavmini kovalarken Kızıldeniz’de boğulan firavunun II.Ramses olup olmadığı konusunda Kur’an-ı Kerim ve Tevrat’ta söz edilen II.Ramses olduğuna dair yaygın bir kanı vardır. Fakat belirlenen bazı durumlarda Kızıldeniz de boğulan kişinin II.Ramses olmadığı konusunda da bir çok bilgi ortalığa atılmıştır. Bunun doğru olup olmadığı konusu hala araştırma aşamasındadır. 

II.Ramses, Mısır firavunları içinde en uzun süre firavun tahtında oturan firavunlardan biridir. Bazı başarırısızlıklarını kendini överek tam tersi anlatılan duvar yazıları da tespit edilmiştir. Yeni Krallık döneminde Mısır hanedanlığının ulaştığı nokta ile firavunlar çağının belki de en görkemli firavunudur.